Problém

Idea

Rozhodnutí


Ve velkých městech se každoročně vytváří 5 až 10 milionů tun odpadu. Tvorba velkého množství průmyslového a domácího odpadu představuje přímou hrozbu pro environmentální a zdravotní bezpečnost měst. Skládky odpadů pro zneškodňování odpadů zaujímají všechny velké plochy a jsou zdrojem ekologického nebezpečí. V tomto případě, lze průmyslové organické a pevné odpady z domácností účinně recyklovat za účelem výroby tepla a elektřiny.

Více informací

Spalování odpadů podle vyvinuté technologie umožňuje na snížení plochy skládek v desítky raz a přijímat tepelnou energii. Podle výhřevnosti 10,5 tun tuhého komunálního odpadu je ekvivalent 1 t ropy; podle obsahu kalorií je domácí odpad jen 2 krát nižší než uhel; a 5 t odpadku přiděluje spalování stejného množství tepla, jako jsou například 2 t uhlí nebo 1 t topného oleju.

Více informací

Zásadně nová konstrukce spalovny  umožňuje ekonomičtěji a efektivněji zničení ospadu sdílení společnych procesů pyrolýzy, zplyňování a spalování bez použití paliva.

Více informací