Hlavní činností společnosti “NEXUS 2F LTD” je vývoj a implementace nových moderních technologií v oblasti využití odpadů.

 

Hledáme kvalifikované a spolehlivé obchodní partnery pro vytvoření společní kompanie (generující energie firem) v jednotlivých zemích / oblastech za účelem průmyslového a obchodního zavedení technologie jsme vyvinuli.

Obchodní partneři musí být připraveni přispět k rozvoji společného podniku, a musí mít dostatečné zdroje a vlastnosti:

 • Znalost a porozumění místnímu trhu a jeho potřebám;
 • Přítomnost spolehlivého a efektivního podnikového řízení a organizačních dovedností, včetně zkušeností s vytvářením profesionálních obchodních plánů;
 • Možnost podpory a rozvoje podnikání ve státě / regionu, na jehož území je plánována organizace podnikání.

Tento obchodní program předpokládá, že společný podnik (generujíci energie společnost) má právo získávat a instalovat v podnikach (například drůbeží farmy, dobytčí farmy, masokombináty, hygienické-veterinární podniki atd.) a provozovat pece za účelem prodeje služeb pro využití odpadů a tepelné energie ze slevou.

Nabízíme potenciálním obchodním partnerům následující akciovou účast v navrhovaném společném podniku (energetické společnosti):

 • 30% vlastněna společností “NEXUS-2F LTD”, která poskytuje zařízení a komponenty určené pro instalaci v podnicích;
 • 70% vlastněna strategického obchodního partnera, který investuje své vlastní nebo zapůjčene prostředki na příznivéj úrokové sazbe, úvěrové fondy pro rozvoj společného podniku na odpovedníúzemí.

ALGORITM PRO REALIZACI PROJEKTU

 1. Spolu s “obchodním partnerem na území“ se vyvíjí koncepční návrh na vytvoření podnikatelského plánu.
 2. Se vyvíjí podnikatelský plán, který určuje dobu návratnosti.
 3. Stanoví se velikost možných slev na využití a na tepelnou energii.
 4. Podnikatelský plán se upravuje podle diskontních faktorů.
 5. Vzhledem k tomu, že společnost “Nexus – 2F LTD” vstoupi v projekt o 30%, z poskytováním vybavení, a “obchodní partner na území“ – o 70%, z investovanim svých vlastní nebo vypůjčených finanční prostředků, “obchodní partner na území“ potvrzuje své záměry po odsouhlasení všech pozic podnikatelského plánu.
 6. Vytváří se společnost vyrábějící energii.
 7. Se objednava projekt jménem zavedené společnosti v odborné organizaci na „území“, která je na místě projektují základy pod pec, zařízení pro nakládání podle státní hygienických a technických norem, jakož i souvisejících technických otázek.
 8. V dceřiné společnosti firmy “Nexus-2F LTD” uspořádané komplekt zařízení pece, včetně montáže, instalace, uvedení do provozu a školení personálu.
 9. Se provadi instalace, montáž, uvedení do provozu, nastavení a školení personálu na “území“.
 10. Uzavírá se smlouva o poskytování servisní služeb.
 11. Se provádi testování v přítomnosti státní komise a uvedení do provozu z podpisaání aktů uvedení do provozu.

 

ZVEME VÁS KE SPOLUPRÁCI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN,

tak jak naše technologie otevírá nové technické, ekologické a ekonomické příležitosti (doba návratnosti využitní zařízení sklada od 12 do 20 měsíců, v závislosti na specifiki daného území).

Podrobnější informace získáte od nás.