Společnost NEXUS 2F vznikla na základě konstrukčního oddělení mezinárodní společnosti «NEXUS Investment Holdings Corporation».

Tým konstrukčního oddělení se skládá z vysoce kvalifikovaných inženýrských techniků, kteří mají provozní zkušenosti v oblasti systémového inženýrství strojů, zařízení a technologických celků pro různá odvětví průmyslu.

Podívejte se na naše implementace

Vývoj zařízení probíhá od návrhu až po výrobu pilotních vzorků a sériové výroby.
Společnost má vlastní provozní podpůrné zařízení pro provádění projektové práce, instalace a uvedení do provozu.

Desetiletý výsledek týmové práce v rámci problému vysokoteplotní recyklace komunálního tuhého odpadu (MSW) se stal vývojem řady konstrukcí spaloven tuhého komunálního odpadu a odpadu z zpracování masa, které umožňují snižovat plochu určenou k nakládání s odpady a také přijímat teplo energie a minerálních hnojiv.

V současné době je naše společnost lídrem inovačního vývoje v oblasti využití tepelného odpadu